The rusted sword (Talvar) of justice

Watched the movie “Talvar” today. It is an intense, though at times fragmented, picturisation of a past event.

The fact that the producer is not known for making frivolous movies and hence would have done every possible research on the past events for making this movie, one is not only disturbed by the verdict but more so by the behaviors and attitudes of our police and premium investigative agency. The characterization of pot bellied, tobacco chewing police officer and his jocular subordinates leaves no doubt about the poor state of affairs of our law enforcers. Similarly the movies does not spare the callous way the premium investigative agency has worked. Inter departmental rivalries and hints about corruption showed it in a very poor light. If there is even some truth in what was shown then the faith public has in this agency will definitely be eroded.

At the end one feels that as much as the perpetrator/s of the crime, the callous investigative officers should also be punished severely. At least in their case there is ample proof of their casual and callous attitude which must not be tolerated.

It is also very painful to watch how insensitive the people involved with crime investigation become to a human tragedy. Their jokes, way of interacting with people and arrogant attitude is inhuman.

All in all the movie paints a frightening picture of a family caught in the web called justice delivery.

z

वजन कमी करण्याविषयीचे आयुर्वेदिक उपाय

z

आयुर्वेदानुसार आरोग्य विषयक मूलभूत सिध्दांतांच्या आधारे काही लहान-सहान गोष्टी अमलात आणल्या तर परिणाम लवकर होतो व प्रकृती उत्तम राहते. ही माहिती वाचतांना आपल्याला काही गोष्टी कदाचित चुकीच्या किंवा प्रवाहाच्या विरुध्द वाटतील, पण ह्या गोष्टी अनेक पिढ्यांच्या अनुभवातून सिध्द झालेल्या आहेत.
१) गोड पदार्थ जेवणाच्या शेवटी खाण्याची एक प्रथा आहे. आयुर्वेदानुसार गोड पदार्थ जेवणाच्या सुरुवातीला खावेत, शेवटी खाणे योग्य नाही. अतिरिक्त चरबी वाढण्याचे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. हा मुद्दा नीट समजण्यासाठी एक प्रयोग स्वतः करून पहा. एक दिवस नेहमीचे जेवण झाल्यानंतर ठराविक प्रमाणात काही गोड पदार्थ खा. १-२ दिवसांनी तोच गोड पदार्थ तेवढ्याच प्रमाणात जेवणाच्या सुरुवातीला खा. आपल्याला नहमीपेक्षा निम्मे जेवण जाईल. म्हणजेच आपल्याला जवढी खरी भूक आहे तेवढेच अन्न घेतले जाते, अनावश्यक किंवा अवाजवी अन्न घेणे अशा प्रकारे सहज टाळता येऊ शकते. जेवणानंतर पान खाण्याची पध्दत योग्यच नव्हे तर शास्त्रीय आहे. ह्याचा अर्थ प्रत्येकाने पान खावे असा न घेता, जेवणाचा शेवट गोड पदार्थाने करू नये, एवढा अर्थ नक्कीच घेतला पाहिजे. शरीराला हलकेपणा आणण्याचा हा अगदी सहज सोपा उपाय आहे.
२) सर्व फळांमधे कमी-जास्त प्रमाणात साखर असते. त्या साखरेला उतारा म्हणून निसर्गाने सोबत कडू-तुरट चवीच्या बिया व साली दिल्या आहेत. बिया व सालींमधे अधिक प्रमाणात जीवनसत्व असतात. आपण फक्त चवीच्या सुखानुभवा पायी ही जीवनसत्व वाया घालवतो. वजन कमी करण्याचा निश्चय केलेल्यांनी सहज शक्य होतील तेवढ्या बिया व साली फेकून देऊ नयेत.
३) चरबी किंवा मेद हा मेणासारखा असतो. ऊष्णतेमुळे सहज वितळतो अर्थातच थंडपणामुळे गोठून एका ठिकाणी पक्का बसतो. आपल्याला वजन कमी करण्याची खरी इच्छा असेल तर थंड पाणी, कोल्ड ड्रिंक्स किंवा इतर थंड पदार्थ घेणे वर्ज्य करा. चरबीच्या नियंत्रणासाठी शरीर आपणहून ऊष्ण स्वभावी पाचक-स्राव तयार करीत असते. मेदाच्या नियंत्रणासाठी वर्णन केलेली बहुतेक सर्व औषधे पाचक-स्राव वाढवूनच चरबी कमी करतात. अन्न घेतल्यानंतर लगेच थंड पाणी, कोल्ड ड्रिंक्स, लस्सी, आईसक्रीम किंवा इतर थंड पदार्थ घेण्यामुळे त्या पाचक-स्रावांचा परिणाम एकदम सौम्य होतो आणि चरबी साठून राहण्यसाठी कारण होते. अन्न पचवणारे पाचक-स्राव विस्तवा सारखे ऊष्ण असतात. त्यावर थंड पदार्थ किंवा थंड पाणी ओतल्यावर काय होईल ह्याचा आपणच विचार करा.
४) चहा-कॉफी सारखी साखरयुक्त पेय दिवसातून दोन पेक्षा जास्त वेळा घेऊ नयेत. त्याच्या घोटा घोटा बरोबर पोटात जाणारी सखर नकळतपणे चरबी वाढविण्यास कारण होते.
५) जेवणानंतर कधीही लगेच झोपू नये. शतपावली करणे चांगले. जेवणानंतर येणारी झोप ही खरी झोप नसून ती केवळ सुस्ती असते ज्याने शरीराचा बोजडपणा वाढीस लागतो. वामकुक्षीच्या नावाखाली डाराडूर झोप काढणे म्हणजे वजन वाढीला व एकंदरित रोगराईला आग्रहाचे आमंत्रण देण्यासारखेच आहे.
६) लवकर झोपून लवकर उठावे, हा नियम आरोग्यासाठी खरोखर लाख मोलाचा आहे. उशीरा झोपून उशीरा उठणारे शेकडा नव्वद टक्के लोक तब्बेतीने जाडजूड असतात असे आढळून येते.
७) दूध व दुधाचे पदार्थ नियमितपणे घेऊ नयेत. दुधातील पौष्टिक प्रथिनांची किंवा पिष्टमय पदार्थांची गरज भागल्यानंतर हे पदार्थ घेणे चालूच ठेवले तर त्यांचे रूपांतर चरबीत होते. दुधाचे दात पडले की नियमितपणे दूध पिणे आवश्यक नसते हे लक्षात ठेवावे.
८) निसर्गाच्या निर्मात्याने मनुष्य शरीराची रचना ही मांसाहार पचनासाठी केलेलीच नाही . ज्यांना मांसाहार केल्याशिवाय चैन पडत नाही त्यांनी आठवड्यातून एक किंवा जस्तीत जास्त दोन जेवणातच मर्यादित प्रमाणात मांसाहार घ्यावा.
९) बैठ्या कामामुळे मेद वाढतो. सतत कार्यक्षम राहा, सुस्ती आणि आळशीपणा टाळा. दारावरची बेल वाजली की ‘दुसरा कोणी उठण्याआधी आपण दार उघडण्यासाठी उठा’. अशा साध्या-सोप्या सवयी अंगी बाळगण्यामुळे शारीरिक हालचाली वाढून वजन वाढण्याची सवय कमी होते.
१०) दुपारी झोपण्याची सवय केवळ वजन वाढण्याच्या दृष्टिकोनातूनच नव्हे तर एकूण आरोग्या साठी पण अत्यंत हानिकारक आहे. अशी सवय लागली असेल तर ती ताबडतोब सोडावी, चांगल्या मुहूर्ताची वाट बघू नये. सवय मोडतांना काही दिवस त्रास वाटेल पण कालांतराने होणारे चांगले परिणाम अतिशय महत्वाचे आहेत हे विसरून चालणार नाही.
११) जेवण झाल्यानंतर “आता पोट भरले, आता आणखीन अन्न नको” हा संदेश मेंदूतून निर्माण होतो. पोट भरल्या नंतर १० ते १५ मिनिटां नंतर हा संदेश निर्माण करण्याची यंत्रणा मेंदूतून कार्यरत होते. म्हणून साधारण प्रमाणात अन्न घेऊन झाल्यावर १० ते १५ मिनिटे थांबून मग स्वतःलाच प्रश्न विचारावा, “अजून खरोखर भूक आहे का?” जर उत्तर “नाही” मिळाले तर लगेच पडत्या फळाची आज्ञा समजून ‘बस्स’ करा.
१२) जस्त जेवण घेण्याची सवय चरबी वाढण्याचे कारण आहे. क्रमाक्रमाने आहार चार घास कमी घेण्याची सवय केली तर थकवा न जाणवता वजन कमी राहून स्वास्थ्य उत्तम राहते.
१३) ‘भात खाण्यामुळे वजन वाढते’ असा एक गैरसमज सर्वत्र आढळतो. भात हे दक्षिण भारतीयांचे मुख्य अन्न आहे व गव्हाचे पदार्थ पंजाब किंवा उत्तर भारतीयांचे. अंगकाठीचा विचार केल्यास दक्षिण भारतीयांची एकूण प्रकृती बारीक असते तर उत्तर भारतीयांचे वजन काय किंवा एकंदर शरीर जास्त धडधाकट दिसते. तांदळाच्या शेतीसाठी आणि प्रत्यक्ष भात शिजवण्यासाठी भरपूर पणी लागते. त्यामुळे भात पोटात गेल्यावर पोट लवकर भरल्यासारखे वाटते खरे पण त्यामधून पोषक अंश फार कमी प्रमाणात घेतले जातात. तांदूळ कोरडे भाजून थोडे तांबुस झाल्यावर त्याचा भात करावा. वजन कमी करण्यासाठी हा पचायला हलका भात म्हणून फार उपयोगी होतो. व्यवस्थित जेवण झाल्यानंतर भात खाण्यामुळे मात्र मेद वाढतो कारण पाचक स्त्रावांना थंड करण्याची किमया ह्या ‘शेवटच्या भातामुळे’ होते. केवळ भात खाऊन वजन वाढत नाही हे लक्षात ठेवावे.
१४) दिवसातून किती वेळा आहार घ्यावा ह्या विषयी अनेक मतभेद आढळतात. कोणी सांगतात “थोड्या-थोड्या वेळाने थोडाथोडा आहार घ्यावा” तर कोणाच्या मते “ठराविक वेळी पोटभर जेवावे”. अशा वेळी काय बरोबर व काय नाही अशी शंका आपल्या मनात नक्कीच घर करून राहात असेल. अशा संभ्रमाच्या वेळी ‘आयुर्वेदाची शिकवण योग्य’ असेच मानावे. आयुर्वेदात “याम मध्ये न भोक्तव्यं, याम युग्मं न लंघयेत्” असा श्लोक आहे. ह्याचा अर्थः “चार तासांच्या आधी काही खाऊ नये व आठ तासांपेक्षा जास्त वेळ उपाशी राहू नये.
१५) मद्यपान करण्याची आवड असेल तर त्याविषयी थोडी शास्त्रीय माहीती: मद्यपान करण्याची भारतात पध्दत म्हणजे जेवणाच्या आधी घेऊन नंतरच जेवणाचा कार्यक्रम असतो. मद्यपाना मुळे पाचक-स्राव वाढतात व परिणामी भूक वाढते म्हणून जरुरी पेक्षा जास्त आहार घेतला जातो. जेवणाच्या नंतर मद्यपान करण्यामुळे वाढलेले पाचक-स्राव हे अन्न लवकरात लवकर पचवण्यासाठी उपयोगी पडतात. शिवाय जेवणाच्या आधी केलेल्या मद्यपाना मुळे सर्व अन्नघटक मेदात रूपांतरित होतात असे शास्त्रीय प्रयोगांच्या आधारे सिध्द झाले आहे. म्हणून मद्यपान करण्याची आवड असेलेल्यांनी जेवणानंतरच मद्यपान करावे. ज्यांना चरबी वाढवण्याची इच्छा असेल त्यांनी जेवणाच्या आधी घेऊन चालेल.
१६) कडधान्यां बद्दल थोडक्यात: मोड आलेली कडधान्य स्वास्थ्यासाठी उत्तम असे आपण अनेक ठिकाणी वाचले असेल. काही अंशी हे खरे आहे. त्यातील महत्वाचा मुद्दा असा की ज्या वयात पचन शक्ती उत्तम असेल किंवा नियमित व्यायाम करण्याची सवय असेल तरच मोड आलेली कडधान्य खावीत. वयाच्या ४५-५० नंतर ही कडधान्य त्रासदायक ठरतात. ह्या वया नंतर ‘भर्जित’ म्हणजे भाजलेले धान्यच आहारात वापरावे. भाजलेल्या धान्याला कितीही भिजवले तरी मोड येत नाहीत. मेद किंवा चरबी विषयी जागरूक असलेल्यांनी कडधान्य टाळणे महत्वाचे आहे. ह्या उलट वजन वाढवण्यासाठी कडधान्यांचा वापर आहारात नियमितपणे करावा.
१७) व्यायाम कसा, कोणता व किती करावा: व्यायामाचे फायदे सांगण्याची गरजच नाही. ह्या विषया बद्दल काही महत्वाच्या गोष्टी म्हणजे, कोण किती व्यायाम करतो ह्या पक्षा त्यात किती नियमितपणा आहे हे सर्वात महत्वाचे. वजन कमी करण्यासाठी कशा प्रकारचे व्यायाम करावेत? शरीरात मेद कुठे साठतो? चरबीच्या पेशी कुठे जमा होतात? काही प्रकारचे व्यायाम मस्तपैकी भूक वाढवतात तर काही व्यायाम चरबी हटवतात. त्वचा आणि मांसधातू च्या मधे ह्या चरबीच्या पेशी दबा धरून असतात. त्यामुळे मांसपेशींना पीळ पडेल असे व्यायाम चरबी हटवण्यासाठी उत्तम. ओला कपडा लवकर सुकण्यासाठी जी पिळण्याची पध्दत आहे तशी ही व्यायामाची क्रिया करावी.

पांचो उंगलिया घी मे और सर कढाई मे

In line with it’s time tested strategy, USA has once again put together a show of a coalition of nations to fight the war against ISIS. Ironically many of the Arab states (Saudi Arabia, Qatar, Bahrain etc) in this coalition are accused by USA itself of funding the ISIS fighters and bringing ISIS forces to their current level of competency. USA created Taliban using Pakistan, then came Al Qaeda using Saudis and now they have propped up ISIS once again using Saudis and their cronies. Looking at this history it appears that USA has a clear-cut strategy to keep the middle east in constant state of boil, thereby keeping rulers of oil rich countries on their toes and always in a state of insecurity. They thus look at USA for their survival and in return USA is assured of cheap oil and market for American goods and arms which plows oil money back into USA. US arms industry too is assured of a continuous market and has ready war like situations for testing their weapons and using local Arabs for target practice as there is no count or accountability of how many Arabs die and in whose hands, in these conflicts.

USA will continue this game till there is oil in middle east (another 2/3 decades) or till someone takes the war to USA on it’s own soil (unlikely, given to their geographic location). Meanwhile there may be some isolated terror attacks on US interests like 9/11, resulting in property damage and death of few Americans. To USA the perceived benefits of their middle east strategy far outweigh few dead Americans.

With middle east USA situation is पांचो उंगलिया घी मे और सर कढाई मे.

My takeaways of election 2014

In my view some of the takeaways of election 2014 are:

– BJP is no more a pariah it was made out to be in past. Having got a nationwide acceptance including from a section of minorities, no one now can categorizes BJP as a party of a specific section of the society.

– BJP’s understanding of “Secularism” as something of an equivalent to “Nationalism” has been accepted by Indian voters. The traditional definition of Secularism – something to do with pro-minority religions does not hold water anymore.

– Mr. Modi’s style of functioning in Gujarat indicates that he will demand accountability both from politicians and bureaucrats. Bureaucrats will now work for people rather than their political masters. More time will be spent on managing jobs than people (politicians). Bureaucracy will be more efficient and more sensitive to people.

– Regional parties will not dominate center’s policies specially in areas of foreign affairs and internal/external security. Without having any power on center they too will learn the importance of team work, for development of their own states. They will be forced to pay attention to welfare of their states rather than playing politics in center for individual gains.

– BJP-Rss relationship need not be a hush-hush affair. People of India have accepted BJP with its relationship with RSS and other allied organisations and there will be no need for BJP politicians to be apologetic about it anymore.

– A new generation in Minority communities has emerged which has aspirations like rest of India and is more inclined to work with BJP and contribute to the nation. This section will no more take a myopic view about selfish needs of their communities. This will also promote some social reforms within minority communities, so far blocked by their religious leaders. Christians in Goa and fast east state have already voted for the BJP in large numbers. Other minorities will soon follow the path.

– Young generation in minority communities will eventually find shame in depending on doles and “भीक ” from politicians and parties. They would prefer to stand on their own feet with their own abilities. They will find that this will earn them more respect within the society.

– Most importantly, Mr. Modi will bring a sense of discipline to our society which we severely lack. Meaning of democracy will be re-understood as “Freedom with Responsibility”.

It will take time to get traction and momentum for change and we should be patient about it. At the same time BJP should be vigilant for not loosing power in a way it did in past over a single vote. BJP needs time to do good work and should not hesitate to use साम , दंड , भेद tactics to consolidate its position and get the required time and space to bring our country back from the brink of becoming a selfish and materialistic society.

Your party has abandoned you Mr. Manmohan Singh

Sanjaya Baru’s book has lots of positive things about you. Opposition highlighted only negative aspects which was natural but surprisingly no Congressman came to your defense and spoke about your achievements in economic field or the nuclear deal. All of them were busy shielding “the family” and you were left with a sad and poor image.

You have become a liability for your party. They do not want you in election campaign while propping up Mr. Rahul Gandhi all the time. Your party men always believed that you are occupying that chair as favor and have never given you the respect of a Prime Minister. Disrespect shown by your own colleagues and party men had damaged your image even internationally to such an extent that Navaz Sherief, the prime minister of the bankrupt county of Pakistan even dared to call you a ‘village woman’ in an insulting way.

This is the price you got for your loyalty to “the family” and enduring insults from ‘family kids’ and many of your undeserving ministers. Of course your friends (?) from the party will say that as a true Congressman you did all this selflessly without any expectation. This argument has been used so many times that even you yourself will not believe it.

Talking  about loyalty the case of Mr. Somnath Chatterjee comes to my mind. He too served the country to the best of his abilities and conducted the Lok Sabha exceptionally well. However he took a principled stand against his party and as a result was thrown out of the party. But he never lowered his standards by either diluting his stand or by speaking against his party.

Mr. Chatterjee is out of Communist party or public life but must be sleeping peacefully. Can you?

Married or not Married ?

Mr. Modi’s marital status is a present day hot media topic and Congress party has desperately clutched it as they find no other issue to fight him.

It is reported that both Mr. Modi and his wife were below 18 years of age at the time of marriage. In which case their marriage under the ‘Hindu Marriage Act’ (HMA) is considered as a ‘Child Marriage’. Under HMA, child marriage is illegal (elders who perform the marriage are punishable under the law) but valid if performed. It is also voidable under the hands of either of the married partners. Neither Mr. Modi or his wife wants to nullify the marriage and are happy with the status quo. So no one can find fault with Mr. Modi’s affidavit for 2014 election where in he has declared himself as married.

Opponents of Mr. Modi can look into his previous affidavits, which is a legal matter and should be fought in court if it is still relevant. Public is really not concerned with these old affidavits.

Mr. Rahul Gandhi and his foot soldiers are talking about morality of the case. The moral character of Congress party is defined by likes of ND Tiwai who bred a son out of his marriage, tried his best to disown him but finally after a slap from Supreme Court had to accept him as his biological offspring. This is the moral issue which Congress party should address as Mr. Tiwari was a Congressman and remains a Congressman. Mrs. Modi has no issues wrt her marriage and no one else has a right even to speak about it in public forum.

Indian public is not bothered by marital status of Mr. Modi. But they are certainly bothered by the way Congress party and Gandhi family reduced Prime Minister Manmohan Singh to a puppet. Thus Mr. Singh was forced to take many decisions which were not in the interest of the country but in the interest of the Congress party and survival of it’s rule. This fact and many more such things are revealed in the recent book by former media adviser to Mr. Manmohan Singh. The various facts disclosed in the book reveal the pathetic work culture within the Congress led UPA government and the Congress party. When such a party wants to be re-elected, Indian public is definitely concerned. Instead of talking about non-issues like someone’s marital status Congress party should focus on how to deal with these damaging disclosures.

Who is wooing minorites ?

Congress has fallen back on its familiar strategy to woo minorities using their religious leaders. It is the realization, that in 2014 elections the party is on shaky ground, that has made congress president beg minority religious leader to vote for her party. This kind of appeal is far more dangerous to the delicate religious fabric of our society, than what was said by Mr. Amit Shah. All he said was that the people should teach a lesson to Congress party through ballot box for instigating riots. This a perfectly acceptable statement which does not cross civil boundaries and in no way comes even near to violation of any election commission guidelines.

Even after 60 years, if religious leaders of minorities do not understand that aligning with the Congress has done more harm to their communities than good, only god can help them. Congress has paid only lip service for betterment of minorities and has kept them under constant fear by fueling riots.

When sections of society do not use their own mind to determine right and wrong and depend on uneducated, backward looking, selfish religious leaders, there is little hope for them. All that the parties like Congress have to do is to cajole, coerce and control the so-called religious leaders to gain control over their communities.

Hopefully minorities someday soon will realize that it is better to control their own fate using their own judgement and participate in nation’s politics with open eyes, instead of blindly following their religious leaders.

Religious leaders have their own, limited space in the society. Most of the Hindus have realized it and have given limited role to such leaders and thus have progressed in their lives. It is time for the progressive and educated minds in other religions to realize the same.

Minority communities should realize that they cannot develop using crutches of minority quota, reservations and other such soaps. These will only make them perpetually dependent on selfish political parties and will never allow them to develop and stand on their own feet.

Right to recall – in cricket

Social media is abuzz with comments on Yuvraj Singh, cursing him for India loosing match against Sri Lanka. YS’s friends have sprang up to his defense reminding every one how he had helped to win matches in past. Both sides are equally true but what it matters now is not the past greatness of YS but his current form.

No doubt it is the poor performance of YS which cost us the match and the championship. YS has been struggling with his form for a long time. On this crucial day he was unlucky again and did not play well. But if one has to find someone responsible for losing the match it is more Dhoni than Yuvraj Singh.

When it was obvious that YS is struggling against Sri Lankan bowling attack, it was duty of Dhoni as the captain of the team to take immediate course correcting action of either recalling YS or asking him to throw his wicket. Instead Dhoni just sat in the dugout, chewing his nails, thumping his fist on his keen and making frustrated and angry faces. He miserably failed the Indian cricket fans in his duty as the captain of the team.

Yuvraj Singh may be blamed for his poor form but it is Dhoni who was ultimately responsible for losing the match and the title.

Beat the Heat

Indian Summer not only brings heat but also a lot of ailments. It is possible to fight these ailments using Homeopathy. Some of the most common problems during Summer period are:

HEAT EXHAUSTION- Elevated core temperature associated with hyperventilation and symptoms of tiredness , fatigue , muscular weakness , dizziness and collapse .

HEAT CRAMPS – Painful muscle cramps occur most commonly in the legs of young people following vigorous exercise in hot weather.

HEAT RASH – Skin redness , dryness , irritation from excess sweating .

PRICKLY HEAT  – Iitching eruption of the skin due to blockage of sweat ducts

CONJUNCTIVITIS

DYSPEPSIA

VERTIGO

Following are useful homoeopathic remedies for these summer ailments:

HEAT EXHAUSTION – Antimony crude , Gelsemium , Natrum carb , Selenium , Lachesis , Nux mosch .

HEAT CRAMPS – Colocyinth , Cuprum met , Gelsemium , Belladonna , Natrum mur , China .

HEAT RASH –  Kali bich , Ledum pal

PRICKLY HEAT – Acon , Bry , Jaborandi , Ammonium mur , Arsenicum album , Ledum pal , Syzigium , Urtica urens .

CONJUNCTIVITIS – Acon , Bell , Ferrum phos , Puls , Kali bich , Natrum mur , Calcarea carb , Nux vomica

DYSPEPSIA IN SUMMER – Antimony crude , Bryonia , Lycopodium .

SUN HEADACHE -Gels , Glon , Natrum carb , Bell , Kali bich , Lach , Antimony crude , Bry , Calcarea carb .

VERTIGO  – Acon , Agar , Bell , Natrum carb , Nux vomica .

OFFENSIVE PERSPIRATION  – Lycopodium , Nux vomica , Pulsatilla , Graphites

There are a number of medicines listed against each ailment because unlike Allopathy, Homeopathy does not have targeted medication for a decease. Homeopathic medication, in addition to decease symptoms also heavily depends on person’s constitution. The above list is a short list of possible remedies from thousands of available remedies. On can hone in on a specific remedy from this list based on his / her personality, constitution and other symptoms using homeopathy self-help guide books.

BJP: A one man show ?

Now a days Mr Modi is blamed for making BJP a one man show. The way the so-called old guards have been shown their places could be seen as a bit ruthless but when one does not listen to voices of sanity, hard measures are necessary.

Anyway if BJP has become a one man show, it is actually good for the party. Almost all successful parties are a one man/woman show. Congress has Sonia Gandhi, RJD has Lalu, SP has Mulayam Singh. These strong personalities act as a glue and hold the party together. Look what happened to RJD when Lalu was jailed and removed from the picture, the party almost disintegrated.

Mr. Modi is doing the right thing to consolidate his position in the party. It is not possible to fight with outsiders if you have enemies within. Oldies like Advani, Joshi and Jaswant Singh have made important contributions but their days are over. Everyone except them knows this, so it is time to take some hard decisions. By playing a rebellion, Jaswant Singh has ensured that his political career has finally come an end. Such will be the fate of others if they do not fall in line, irrespective of their former stature in the party.

Previous Older Entries

Blog Stats

  • 2,311 hits